به گزارش تبریزمن، فناوری اطلاعات باعث سرعت در انجام وظایف، توسعه کارها و نقش بزرگی در ارتباط بین افراد با یکدیگر و خلاصه ساختن مرزهای اجتماعی دارد. از آغاز جهانی شدن وب‌سایت‌ها، اندیشه ی سنجش و ارزیابی آن‌ها نیز پدید آمده و وب سایت ها با توجه به تنوع محتوا و ساختاری خود برای نمایش و آگاه سازی کاربران جهت مقایسه شیوه‌ها، شاخص‌ها و ابزارهای متنوعی برای ارزیابی آن ها مورد توجه و اقبال مخاطبان و جامعه هدف هستند.

Capture000

اهمیت ارزیابی وب‌سایت‌ها جهت آگاهی مدیران از کیفیت ارائه ی خدمات به کاربران، ارتقا و توسعه سرویس دهی بر هیچکس پوشیده نیست اما انجام آن باید تحت شرایط و شیوه‌های ارزیابی خاصی صورت بگیرد. ارزیابی می تواند به دو شکل عمومی و جامع انجام شود که نمونه جامع تر آن توسط سازمان ها و نهادهایی که اشراف کامل تری بر روی پروژه دارند، صورت می گیرد بنابراین در ارزیابی وب سایت عمدتا دو عامل اصلی وجود دارد که عبارتند از؛ ساختار وب سایت و محتوای وب سایت.


Capture00

Capture01 Capture02 Capture03 Capture04 Capture05 Capture06 Capture07 Capture08 Capture09 Capture10 Capture11 Capture12 Capture13 Capture14 Capture15 Capture16


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :