ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۹ اعلام کرد: ملاک اصلی تشخیص واجد شرایط رأی دادن مراجعه کنندگان به شعب و صدور تعرفه برای آنها پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری در شناسنامه و متولد هفتم اسفند ۱۳۷۶ یا قبل از آن بودن است.

به گزارش تبریزمن، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی می رساند، ملاک اصلی تشخیص واجد شرایط رأی دادن مراجعه کنندگان به شعب و صدور تعرفه برای آنها پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری در شناسنامه و متولد هفتم اسفند ۱۳۷۶ یا قبل از آن بودن است.
همچنین در این اطلاعیه بیان شده است: ضمنا یادآور می شود عکس داربودن شناسنامه الزامی نیست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :