جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد امروز (شنبه) با حضور «کیومرث هاشمی» رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد که با مصوبات مهمی همراه بود.

به گزارش تبریزمن، جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد امروز (شنبه) با حضور «کیومرث هاشمی» رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد که با مصوبات مهمی همراه بود.

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد بعد از ظهر امروز (شنبه) با حضور کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد که مقرر شد تا ملاک حضور پرویز هادی و کمیل قاسمی در المپیک حضور در حداقل سه و حداکثر چهار تورنمنت بین المللی پیش رو، تا قبل از رقابت های المپیک باشد.

تشخیص ملی پوش واجد شرایط در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، برای حضور در رقابت های المپیک، بر اساس ارزیابی کادر فنی از حضور مشترک آقایان پرویز هادی و کمیل قاسمی در حداقل سه و حداکثر چهار تورنمنت بین المللی پیش رو، تا قبل از رقابت های المپیک خواهد بود. در واقع مبنای انتخاب نفر برتر، چگونگی رقابت با حریفان خارجی خواهد بود. کادر فنی اجازه دارد در صورت عملکرد نامناسب هریک از کشتی گیران یاد شده در نحوه حضور ایشان در تورنمنت های بین المللی ملاک عمل، نسبت به تعیین کشتی گیر برتر در این وزن تصمیم گیری کرده و به شورای فنی گزارش کند.

مصوبات زیر را به همراه داشت:

پیرو نتایج حاصل از رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی و به لحاظ تأکید بند یازدهم از بخش توضیحات فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی کشور درسال ۹۵- ۹۴، بدینوسیله ضمن تأکید بر این اصل که اعضای تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در المپیک برزیل ۱۵ روز مانده به رقابت های مذکور اعلام نهایی خواهند شد، شرایط ذیل برای کلیه کشتی گیران واجد شرایط در اوزان المپیکی مختلف اعلام می گردد:

– در وزن ۵۷ کیلوگرم با استناد به بند ۴ صورتجلسه شورای فنی کشتی آزاد مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۴ «حسن رحیمی» و «رضا اطری» در جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در صورت نبود کسب شفافیت لازم در ارزیابی از رقابت های مذکور، در یکی دیگر از تورنمنت های بین المللی پیش از المپیک، بررسی نهایی در خصوص کشتی گیر واجد شرایط بریا پوشیدن پیراهن تیم ملی در این وزن، صورت می گیرد.

-در وزن ۶۵ کیلوگرم با توجه به نتیجه حاصل از رقابت های انتخابی تیم ملی و روند فنی رو به رشد «میثم نصیری» در چند ماه اخیر، همچنین سوابق فنی ارزنده «سید احمد محمدی» دارنده مدال نقره و برنز جهان در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و احترام مشارالیه به رقابت های انتخابی تیم ملی و حضور در این مسابقات علیرغم پارگی رابط پای راست، ضرورت دارد به منظور شفاف تر شدن امکان انتخاب شایسته ترین کشتی گیر ایرانی در این وزن، ابتدا دو کشتی گیر در جام جهانی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت احراز شرایط فنی مناسب از سوی هر دو کشتی گیر در یکی از تورنمنت های بین المللی قبل از المپیک، وضعیت نهایی کشتی گیر ملی پوش در این وزن مشخص می شود.

– در وزن های ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم، «حسن یزدانی» و «علیرضا کریمی» در تورنمنت های بین المللی پیش از المپیک به لحاظ شرایط فنی و تجربی مناسب برای کشتی گرفتن در وزن های ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم المپیک، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
– در وزن ۹۷ کیلوگرم، «عباس طحان» و «امیر محمدی» در جام جهانی آمریکا مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت احراز شرایط فنی مناسب، به اتفاق «رضا یزدانی» در یکی از رقابت های بین المللی پیش از المپیک (تورنمنت بین الملی ارمنستان، سوم و چهارم تیر)، ملی پوش واجد شرایط برای پوشیدن پیراهن تیم ملی تعیین خواهد شد.

بدیهی است در صورت حضور نیافتن «رضا یزدانی» به دلیل آسیب دیدگی در تورنمنت بین المللی مذکور، قضاوت نهایی برای تعیین کشتی گیر واجد شرایط پوشیدن پیراهن تیم ملی در این وزن میان «امیر محمدی» و «عباس طحان» براساس بررسی عملکردشان در رقابت فوق الذکر صورت خواهد گرفت.

در جلسه امروز (شنبه) شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد مقرر شد، کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد بزرگسالان در سال ۲۰۱۶، بر مبنای نتایج حاصل از رقابت های انتخابی تیم ملی، جام جهان پهلوان تختی (انتخابی مرحله اول) و نیز از میان کشتی گیرانی که در مرحله ارزیابی نهایی برای پوشیدن تیم ملی در المپیک قرار دارند، انتخاب و اعزام شوند.

مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی یادواره «سید شمس الدین سید عباسی» و «محمد فرهنگ دوست» قهرمانان جهان و المپیک، برای حضور در رقابت های المپیک ۲۰۱۶ برزیل، در ۴ وزن کشتی آزاد و یک وزن کشتی فرنگی روز گذشته (جمعه) در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد.

این رقابت ها در چهار وزن المپیکی ۶۵، ۷۴، ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی (برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ برزیل) و همچنین یک وزن غیر المپیکی ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد (برای حضور در جام جهانی آمریکا) برگزار شد.

در پایان این رقابت ها در کشتی آزاد مسعود اسماعیل پور، میثم نصیری، حسن یزدانی و علیرضا کریمی در اوزان ۶۱، ۶۵، ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم و حسین نوری در وزن ۸۵کیلوگرم کشتی فرنگی به عنوان نفرات برتر مشخص شدند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :