مدیرکل امور اداری و سرمایه انسانی، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را در مجموعه شهرداری، ابلاغ کرد.

به گزارش تبریزمن، عظیم صفری، در توضیح این خبر گفت: بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوب ۴خرداد ماه جاری در مجلس شورای اسلامی، اداره کل امور اداری و مالی استانداری، این قانون را به مجموعه شهرداری نیز انعکاس داده است.

وی ادامه داد: اداره کل امور اداری و سرمایه انسانی شهرداری تبریز هم، با هدف رعایت دقیق آن و تصریح بر مغایرت قانونی به کارگیری بازنشستگان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای زیرمجموعه شهرداری، نسبت به برخوردهای قانونی، اقدام خواهدکرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :