به گزارش تبریزمن، برای دقایق نسبتا طولانی اکثر مناطق مرکزی و پر تردد شهر تبریز دچار قطعی برق شده و در تاریکی فرو رفت.

قطع برق چراغ های شهری و چراغ های راهنمایی نیز باعث شد تا هرج و مرج و ترافیک نسبتا شدیدی در این مناطق ایجاد شود.

با این حال رفته رفته جریان برق برخی خانه های اطراف در حال اتصال می باشند اما همچنان اکثر خیابان های شهر در تاریکی فرو رفته اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :