مهتاب کرامتی تصویری از حضورش بر فرش قرمز جشنواره کن را در اینستاگرام خود منتشر کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :