به گزارش تبریزمن، سید مهدی اسلامی به عنوان سومین بازیکن جدید به تیم ماشین سازی پیوست. پیش از این نیز مهدی قریشی بازیکن تیم آلومینیوم اراک و رضا اعتمادی بازیکن سابق ملوان و آلومینیم اراک به ماشین سازی تبریز پیوسته اند.

در برخی از رسانه ها، خبر از نهایی شدن پیوستن محسن دلیر به ماشین سازی درج شده است ولی شنیده می شود مذاکرات با این بازیکن هنوز نهایی نشده و قراردادی هم منعقد نشده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :