به گزارش تبریزمن،با اجرای طرح ساماندهی بستر مهرانه رود، مسیر ۱۸ کیلومتری این رودخانه، از حالت تهدید به فرصت تبدیل شد و این مسئله، اتفاقی مبارک و بسیار با اهمیت بود برای تبریز و شهروندان تبریزی تا فارغ از آلودگی های زیست محیطی و حتی بصری، درطول مسیری گام بردارند که میتواند به بهترین و مستعدترین ظرفیت زیست محیطی و گردشگری تبریز منتهی شود.

ساماندهی مسیر مهرانه رود به دلیل قرار گرفتن در محدوده شهرداری‌های مناطق، به صورت فاز به فاز و هر فاز آن توسط یکی از شهرداری ها به مرحله اجرا درآمده است.

در ادامه تکمیل بهسازی و ساماندهی این مسیر، شهرداری منطقه ۴ ساماندهی این مسیر را در حدفاصل پل نظام پزشکی تا آجی چای، به طول ۷۰۰ متر در دست اجرا دارد.

عرض این پروژه، در نقاطی ۲۸ متر است و در نقاطی، به ۳۵ متر می رسد. برای بهسازی این مسیر، در کنار بستر سازی، عملیاتی از قبیل اجرای دیوار ساحلی سنگی، دیوار پیاده روی سنگی، کف سنگی و قیف بتنی نیز در حال اجرا می باشد.

ساماندهی بستر مهرانه رود، در تیرماه سال ۱۳۹۲آغاز شده و در حال حاضر حدود ۹۲ درصد اجرای آن به پایان رسیده است.

طبق اعلام شهرداری منطقه ۴ تبریز، میزان اعتبار صرف شده برای این پروژه، حدود ۲۰ میلیارد ریال عنوان شده است.

لازم به ذکر است که ساماندهی و بهسازی بستر مهرانه رود، تنها به عملیات عمرانی محدود نمی گردد؛ بلکه اقداماتی در حوزه فضای سبز و زیبا سازی و نورپردازی هم در این مسیر انجام می‌گیرد تا علاوه بر تامین سلامت و بهداشت شهروندان تبریزی، بخصوص شهروندان ساکن در حوالی این رودخانه، زیبایی های بصری شهر نیز، محیط زندگی شهروندان را دلنشین تر سازد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :