در فصل‌های سرد سال، سایه‌ی عطوفت خود را از سر حیوانات بی‌پناه کم نکنیم چرا که حیوانات در فصل سرما و به منظور رفع نیازهای حیاتی خود به مناطق مسکونی نزدیک شده و جویای کمک و حمایت از مرم می‌شوند.

به گزارش تبریزمن، مردم اما در مواجهه با یک گربه‌ی بی‌آزار نیز طوری به آزار و اذیت حیوان می‌پردازند که از خصلت‌های انسانی به دور است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات، تمام قانون‌های طبیعت را با چنین رفتارهایی زیر سوال می‌برد.

این انسان هنجارشکن و مغرور با برهم زدن قانون حاکم بر طبیعت و با اضافه انگاشتن حیوانات بی‌خانمان و آواره، به آزار یا نادیده انگاشتن آن‌ها می‌پردازد.

اما گاهی افراد از آن ور بام می‌افتند و با مهربانی بیش از حد حیوانات را دچار دردسر می‌کنند، در این مورد باید این نکته نیز مورد توجه قرار بگیرد که حیوانات لزوما از هر غذایی که ما می‌خوریم، تغذیه نمی‌کنند و ممکن است با مصرف غذاهای سنگین دچار مشکلات جدی گوارشی شوند.

برخی حیوانات نیز که توانایی شکار ندارند، با مصرف زباله‌های شهری، دچار بیماری می‌شوند و اگر ما از هر وعده غذای خود سهمی را برای حیوانات در نظر بگیریم که البته با سیستم تغذیه‌ای حیوانات سازگاری داشته باشد، می‌توانیم گامی مثبت در این راه برداریم.

در فصل‌های سرد سال، موتورهای گرم و تازه خاموش شده‌ی ماشین‌ها پناهگاه خوبی برای حیوانات به شمار می‌آیند و بهتر است قبل از روشن کردن خودرو و حرکت، اطراف و زیر خودرو بررسی شود.

در دین مبین اسلام نیز نه تنها به دوستی و کمک به هم‌نوع توصیه شده است بلکه به رحم و مهربانی نسبت به حیوانات نیز تاکید فراوانی شده و احادیث زیادی در این مورد نقل شده است.

پیامبر اکرم (ص) نیز در این باره می‌فرماید: حیوانات شش حق بر گردن صاحبان خود دارند؛ به طوری که هرگاه از آن پیاده شد، علفش دهد و هرگاه از آب گذشت، حیوان را آب دهد و بی‌دلیل حیوان را نزند، بیشتر از قدرت حیوان بر او بار نزده و بیشتر از توانش آن را راه نبرد و همچنین مدت زیادی روی آن درنگ نکند.

با تکیه بر احادیث، ذبح یک حیوان در حالی که حیوان دیگری به آن زل زده است نیز مجاز نیست و این نشان از ارزش قائل شدن دین اسلام برای حیوانات دارد.

در دین اسلام از تقدم برطرف کردن تشنگی حیوان بر وضو گفته شده است و همچنین حقوق حیوانات از جمله تغذیه، بهداشت و درمان و مسکن مناسب نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین در فصل‌های سرد سال باید حواسمان بیشتربه حیوانات باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :