چهار بازیکن از تیم های فوتبال فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز در خاتمه این دیدار تست دوپینگ دادند.

به گزارش تبریزمن، افسران کمیته مبارزه با دوپینگ در خاتمه دیدار فولاد و تراکتورسازی از چهار بازیکن دو تیم تست دوپینگ گرفتند. مهدی بدرلو و مهرداد جماعتی از فولاد خوزستان به همراه مهرداد بایرامی و فرید بهزادی کریمی از تراکتورسازی پس از پایان این دیدار تست دوپینگ دادند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :