عاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تبریز گفت: استفاده از آمار و برنامه ریزی برای تدوین برنامه های توسعه شهری ضروری است و در واقع می توان گفت که موتور اصلی هدایت یک سازمان بر اساس آمار تنظیم می شود.

به گزارش تبریزمن به نقل از معاونت برنامه ریزی و توسعه، محمد ابراهیم رمضانی در جلسه کارشناسان آمار ادارات دولتی و غیر دولتی تبریز افزود: تدوین کتاب آمار و اطلاعات تبریز نیازمند همیاری و کمک کارشناسان آمار با مجموعه مدیریت شهری است.

ایشان افزودند: این آمار و اطلاعات می تواند موجب افزایش رفاه شهروندان، توسعه پایدار شهری و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه با اشاره به اینکه امروزه برنامه ریزی و آمار پیش نیاز تمام تصمیم گیری ها به شمار می آید، گفت: اگر آمار و اطلاعات صحیح نباشد نمیتوان تصمیمات صحیح گرفت.

شایان ذکر است در این گردهمایی بیش از ۸۰ نماینده از ادارات و سازمانهای شهر شرکت داشتند که مدعوین، علاقه مندی خود را در زمینه همکاری و تعامل با شهرداری جهت تهیه کتاب سالنامه آماری شهر تبریز اعلام و در مورد نحوه انتشار اطلاعات برخی ارگانها، نحوه دسترسی به اطلاعات در بستر مجازی و دیگر موارد مربوط ارائه نظر نمودند که در نهایت مقرر گردید ظرف دو ماه آینده، بر اساس جداول درخواستی، کلیه اطلاعات آماری و عملکرد نهادها تهیه و ضمن ارسال به شهرداری، تجمیع و بعد از بررسی و ویرایش نهایی به سمت چاپ هدایت شود.

لازم به ذکر است هدف از تهیه کتاب سالنامه آماری، ایجاد منبع اطلاعاتی شهر برای مدیریت واحد شهری و برنامه ریزی های کلان خواهد بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :