به گزارش تبریزمن، کادرفنی تیم تراکتورسازی در تمرین روز گذشته روش جدیدی را برای افزایش آمادگی بازیکنان تدارک دیدند. تراکتوری ها که تا به حال تمرینات خود را به گرم کردن و بازی دستگرمی محدود می دیدند، روز گذشته متد های جدیدی را امتحان کردند که پیش از این تجربه آن را نداشتند.

شاید بازی ضعیف و سست در برابر راه آهن باعث انجام این تمرینات فیزیکی پرفشار شده است تا وضعیت بازیکنان برای نتیجه گیری هر چه بهتر در برابر پدیده مهیا شود.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :