دکتر دبیری گفت: موضوع احراز محکومیت رای قضایی و کیفری نیست و یک موضوع اداری است.

به گزارش تبریزمن، رئیس شورای شهر تبریز در واکنش به بی اخلاقی برخی رسانه ها در انعکاس خبر محکومیتش و انعکاس مصاحبه فرماندار تبریز گفت: موضوع احراز محکومیت رئیس شورای اسلامی شهر،  در چارچوب قواعد اداری است و به هیچ‌عنوان جنبه قضایی ندارد.

دبیری تصریح کرد: سفرهای خارجی اعضای شورا، بحثی است که کثرت آن، به درستی مورد حساسیت قوانین اداری است؛ ولی با این حال، مسئولیت آن تنها، معطوف رئیس شورا نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: رسیدن به قاعده منسجم در مورد سفرهای خارجی اعضای شورا، از ضروریاتی است که باید در صحن شورا بررسی شود.

دبیری همچنین به موارد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری اشاره کرد و افزود: طبق قانون، رئیس شورا، علی‌رغم وظیفه ریاست، تنها یک رای دارد و به تنهایی نمی‌تواند به هیچ شخص حقیقی و حقوقی، امتیازی را اهدا کند.

وی با تاکید بر این‌که موضوعات مطرح شده، تذکرات اداری بوده و فاقد جنبه قضایی است، گفت: مواردی که از سوی فرماندار محترم عنوان‌شده، حق توضیح را برای رئیس شورا، محفوظ قائل است؛ از این رو با مکاتبات لازم، روشنگری لازم در این خصوص صورت می‌گیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :