میر حسین کاظمی نژاد به مدت ۴ سال با کسب ۱۲ رای به سمت رییس هیات شطرنج آذربایجانشرقی انتخاب شد.

به گزارش تبریزمن، مجمع انتخابات هیات شطرنج آذربایجانشرقی با حضور نصراله پریچهره سرپرست فدراسیون شطرنج کشور برگزار شد و میر حسین کاظمی نژاد با کسب ۱۲ رای به سمت رییس هیات شطرنج آذربایجانشرقی انتخاب شد.

در مجمع انتخابات هیات ۷ کانیدا ثبت نام کردند تا ۶ کاندیدا در مجمع حضور پیدا کردند و دیگر کاندیدا ۳ رای کسب کرده است.

نصراله پریچهره سرپرست فدراسیون شطرنج کشور در مجمع انتخابات گفت : تغییر نگرش مردم به شطرنج به عنوان یک ورزش هدف اصلی است.

وی افزود : رسانه ها و صدا و سیما نقش کلیدی و اصلی در این خصوص را دارد و بایستی شطرنج با به عنوان ورزش فکری به جامعه شناساند.

سرپرست فدراسیون شطرنج کشور تصریح کرد : استعدادیابی و توسعه تنیس در مدارس کشور هدف دیگر ماست که در خصوص استعدادیابی قدمهای مناسبی برداشته شده است که آرین غلامی که هم اکنون در مسابقات جهانی با ۱۴ سال حاصل این سرمایه گذاری است.

وی برنامه محوری و برنامه نویسی برای شطرنج استان را مهمترین اقدامات پیش روی هیات شطرنج استان دانست و گفت : ظرفیت شطرنج آذربایجانشرقی با وجود قهرمانان به نام بالاست و توانایی تبدیل شدن به قطب شطرنج کشور را دارد ولی نیاز است در زمینه استعدادیابی با برنامه های محوری توسعه بیشتری یابد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :