یوسف کرمی، قهرمان خوشنام تکواندو ایران و جهان و تنها مدال آور تاریخ المپیک آذربایجان شرقی میهمان تحریریه تبریزمن بود.

تبریزمن، سرویس عکس: یوسف کرمی، قهرمان نام آشنای تکواندوی ایران و جهان و از افتخارات ورزشی آذربایجان، میهمان تحریریه تبریزمن بود و گفتگویی جالب با خبرنگاران ما انجام داد که در این لینک قابل مطالعه است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :