زمین لرزه ۳٫۷ ریشتری تبریز به مرکزیت تبریز تاکنون دو پس لرزه داشته است.

به گزارش تبریزمن، زمین لرزه ۳٫۷ ریشتری ساعت ۷٫۵۸ صبح امروز در عمق ۱۰ کیلومتری در ۲ کیلومتری تبریز، ۱۵ کیلومتری سردرود و ۱۶ کیلومتری باسمنج رخ داد تا این لحظه دو پس لرزه داشته است.

در همین حال مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران وقوع دو پس لرزه در ساعت ۸٫۱۶ به قدرت ۱٫۴ و ۸٫۵۲ به قدرت ۱٫۷ ریشتر ثبت کرده است.

خوشبختانه تا این لحظه از خسارات احتمالی این زمین لرزه‌ها گزارشی نشده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :