رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اعتبار نام “پروفسور علوی” در محافل علمی جهان، معرف جایگاه فرهنگی و علمی تبریز به خصوص در عرصه پزشکی است.

به گزارش تبریزمن، دکتر شهرام دبیری در مراسم اعظای «نشان تبریز» به «پروفسور عباس علوی» اظهار داشت: کهن شهر تبریز با پشتوانه مرکز علمی ربع رشیدی، از پیشگامان علم طب در جهان است و امروز با گذشت قرن ها از فعالیت این مرکز، این نام پروفسور علوی است که در زمینه پزشکی هسته ای، ازدیگر “اولین” های پرافتخار شهر تبریز به شمار می رود.

وی ادامه داد: تالیفات گرانسنگ پروفسور و مقالات وزین ایشان، از مهم ترین منابع پزشکی هسته ای در جهان است.

رییس شورای اسلامی شهر تبریز متذکر شد: امیدواریم اعطای نشان تبریز، مقدمه ای مناسب برای پیگیری فعالیت های علمی و آموزش پروفسور علوی در شهر تبریز و ارتقای دانشگاه علوم پزشکی شهرمان باشد.

دبیری اضافه کرد: در صورت فراهم شدن زمینه های لازم توسط دانشکده علوم پزشکی، شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز از راه اندازی و فعالیت مرکز پزشکی هسته ای پروفسور علوی حمایت خواهد داشت.

8o (37)


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :