به گزارش تبریزمن، با برگزاری انتخابات در همایش اصلاح طلبان استان نتایج آن با شمارش آرا مأخوذه نفرات منتخب در ٢١ گروه بشرح زیر مشخص شد

روحانیت : ناصر خدایاری

ایثارگران: قره باغی

اساتید دانشگاهی : دکتر سرمست

فرهنگیان : خانم کلیبری

بانوان :حمیده بردباری

جوانان : رحیم پور

ورزشکاران : دکتر نیکو خصلت

هنرمندان : پویا امجدی

مهندسان : عیسی اسدلو

پزشکان : دکتر علیزاده

اصحاب رسانه : حسین رحیمیان

وکلا دادگستری : مرزوقی

کشاورزان : بانان

بازنشستگان : تاری

مدیران : ١- شاهدی ٢- حسینی

فعالین اقتصادی : ١- نیک ٢- پوراظهری

شهرستان : ١- آریامنش ٢- محسن رحیمیان ٣- تورج اسماعیل زاده

گفتنی است طبق اعلام مسئولین اجرایی همایش حدود ۵٩٠ نفر در این جلسه حضور داشتند و تعداد آرا مأخوذه ۴۴۵ رای بوده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :