با خبر شدیم  روز گذشته دو پارکبان غیور ، ناجی یک خانم در خیابان ارتش میشوند

به گزارش تبریزمن، آقایان امیر ارصلانی و یاشار برهمند پارکبان های خیابان ارتش با شنیدن صدای فریاد خانمی به سمت محل صدا رفته و متوجه می شوند که دو مورد قصد دارند او را با تهدید اسید و چاقو به زور سوار خودروشان کنند؛ با استمداد آن خانم و در حالیکه دیگران با بی تفاوتی از کنار این حادثه گذر می کردند، این دو پارکبان با شجاعت و مسیولیت پذیری اجتماعی و علی رغم تهدیدشان از سوی آدم ربایان به اسید پاشی از ایشان در مقابل آدم ربایان دفاع کرده و با متواری شدن یکی از آدم ربایان، دیگر آدم ربا را به پلیس تحویل می دهند.

پارکبان

دو پارکبان شجاع که علی رغم تهدید آدم ربایان اسید به دست قربانی را از آن ها خلاص و یکی ازآدم ربایان را تحت کنترل درآورده و تحویل پلیس می دهند.

قهرمانان نه در آسمانها و نه در لابلای فریم فیلم ها که در میان همین آدم های معمولی است، آدم هایی هر روز از کنارشان می گذریم.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :