بر اساس اعلام ستاد فرماندهی عملیات سازمان در ساعت ۹:۵۵دقیقه مورخه ۹۵/۱/۲۳یک مورد حادثه ریزش آوار به آدرس کارخانه تراکتور سازی واحد ریخته گری به مرکز پیام سازمان گزارش گردید.

به گزارش تبریزمن، گروه نجات ایستگاه ۱۴بمحل اعزام و مشاهده گردید که در اثر گودبرداری غیراصولی دربخشی از شرکت ریخته گری موجب ریزش آوار گردیده و یکنفر کارگر ۱۹ساله درزیر آوار گرفتار شده است که بلافاصله نیروهای عملیاتی بارعایت کلیه اصول ایمنی نسبت به نجات فرد سقوط کرده اقدام و به اکیپ اورژانس تحویل دادند.

photo_2016-04-11_15-15-57 photo_2016-04-11_15-16-03 photo_2016-04-11_15-16-05 photo_2016-04-11_15-16-10 photo_2016-04-11_15-16-13


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :