نخستین پایگاه مرکز سلامت زندانیان کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تبریز به بهره برداری رسید.

به گزارش تبریزمن، دکتر سید حسین قاضی زاده هاشمی روز دوشنبه در جریان افتتاح این مرکز گفت: این مرکز الگویی برای سازمان امور زندان ها و مراکز بهداشتی سراسر کشور بوده که به همت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم گفت: با وجود اینکه خدمات بهداشتی و درمانی در زندان از سال های قبل وجود داشت در راستای توسعه خدمات سلامت در کشور انتظار می رفت که این قشر خاص نیز هم به خاطر آسیب پذیر بودن و هم مشکلات خاصی که داشتند با بهره مندی از پرونده سلامت در قالب طرح پزشک خانواده مورد ویزیت، پایش وارزیابی قرار بگیرند.

دکتر محمد حسین صومی افزود: طبق هماهنگی های به عمل آمده بین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اداره کل زندان های استان مرکز سلامت زندانیان با وظایف جدید در تبریز راه اندازی شده است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان شرقی نیز گفت: این مرکز به عنوان نخستین پایگاه مرکز سلامت زندانیان کشور در تبریز به بهره برداری می رسد.

خشایار جمشیدی افزود: با افتتاح این مرکز زندانیان از نظر بیماری های زمینه ای پایش و همچون مراکز درمانی موجود در سطح شهر خدمات درمانی ارائه می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :