او تحصیلکرده دانشگاه آکسفورد است و در سال ۱۹۹۷ برای نخستین بار، به عنوان یک نماینده وارد پارلمان شد.

به گزارش تبریزمن، خانم “ترزا می” نخست وزیر بریتانیا می شود.

این زن در کابینه فعلی بریتانیا، وزیر کشور است. او ۵۹ سال دارد و در پی کناره گیری دیگر کاندیدای سمت نخست وزیری یعنی خانم اندریا لدسوم وزیر مشاور در امور انرژی، تنها گزینه سمت ریاست کابینه است.

ترزا می به صورت همزمان ریاست حزب محافظه کار و نخست وزیری را برعهده می گیرد.

او تحصیلکرده دانشگاه آکسفورد است و در سال ۱۹۹۷ برای نخستین بار، به عنوان یک نماینده وارد پارلمان شد.

با نخست وزیری دیوید کامرون در سال ۲۰۱۰، خانم ترزا می به عنوان وزیر کشور و وزیر “زنان و برابری ها” منصوب شد.

مهمترین ماموریت نخست وزیر جدید بریتانیا اجرای برنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپاست.
در پی رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا در همه پرسی اخیر، دیوید کامرون نخست وزیر استعفا کرد زیرا او به شدت موافق باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا بود.

بعد از ماگارات تاچر، ترزا می نخستین نخست وزیر زن بریتانیاست.

بریتانیا یک کشور پادشاهی است که پادشاه یا ملکه عالی ترین مقام کشور به شمار می رود اما مقامی تشریفاتی است و نخست وزیر عالی ترین مقام اجرایی بریتانیاست


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :