دبیر شورایعالی عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در حوزه صنعت، دو سیاست فشار عرضه و کشش تقاضا وجود دارد که ما سعی کردیم درمناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد ارس که صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است روش کشش تقاضا را اجرا کنیم.

به گزارش تبریزمن،‌  اکبر ترکان در آیین افتتاح پالایشگاه رهام منطقه آزاد ارس اظهار داشت: موتور حرکت صنعت کشور باید تابع تقاضای بازار باشد و با موتور تجارت، تولید و صنعت را ایجاد کنیم.

وی افزود: در حوزه صنعت، دو سیاست فشار عرضه و کشش تقاضا وجود دارد که ما سعی کردیم درمناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد ارس که صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است  روش کشش تقاضا را اجرا کنیم.

ترکان عنوان کرد: مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا الگوسازی کنند و تجربه‌ای نو داشته باشند و کشش تقاضا در مناطق آزاد می‌تواند مشوقی برای تغییر مشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

دبیر شورایعالی عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تبیین کرد: برای صنایعی که متوقف هستند یا بخشی از ظرفیت های آنها خالی است به جای کمک های پولی، اگر از سرمایه‌گذار داخل منطقه آزاد بخواهیم که محصول خود را به تولیدی های داخل منطقه آزاد سفارش دهد به یک بازی دو سر برد رسیده‌ایم.

ترکان با اشاره به اینکه دستگاه‌های پرمصرف و چاق نمی‌توانند در مناطق آزاد به درستی عمل کنند، تشریح کرد: قرار است کارهایی که در سرزمین اصلی در حوزه کار، صنعت، تجارت و بازرگانی انجام می شود در مناطق آزاد به گونه ای دیگر با بهبود و تسهیل در شرایط اجرا شود.

دبیر شورایعالی عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توضیح داد: کمتر از ۱۰ سال به موعد افق ایران ۱۴۰۴ باقی مانده است و اینکه چگونه تاکنون عمل کرده و تا چه میزان موفق بوده‌ایم و چه مسیری را در پیش رو داریم باید مورد توجه قرار دهیم.

ترکان افزود: مسئولان کشور باید از مناطق آزاد انتظار اجرای سیاست‌هایی در چارچوب افق ایران ۱۴۰۴ را داشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: مناطق آزاد قطعه ای کوچک از جغرافیای ایران است که می‌توانیم سیاست‌ها و استراتژی‌های افق ایران ۱۴۰۴ را در این مناطق پیاده‌سازی کنیم و در صورت موفقیت آن را به سرزمین اصلی تعمیم دهیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :