به گزارش تبریزمن، با توجه به انتخاب افشین دبیری به عنوان دبیر هیئت نشست مشترکی با حضور دکتر شهرام دبیری رئیس هیئت، پیشکوتان و رسانه ها برگزار شد تا اهداف و برنامه های این هیئت مشخص شود. همچنین رئیس هیئت ورزش های رزمی نیز به عنوان مهمان برنامه در این نشست حضور داشته و دقایقی برای حاضرین صحبت کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :