به گزارش تبریزمن، علی تارقلی زاده در بازدید از باشگاه فوتسال دبیری و زیرساخت های فوتسال در تبریز در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه استان در سالن کنفرانس بیمارستان بین المللی تبریز شرکت کرد.

در این برنامه دکتر شهرام دبیری عضوهیات رئیسه فدراسیون فوتبال، افشین دبیری رئیس هیات مدیره باشگاه دبیری و رحیم علمی دبیر هیات فوتبال استان بهمراه دکتر آرش جابری دبیر کمیته فوتسال کشور حضور یافتند.

عکس : حسین نجاتی


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :