به گزارش تبریزمن،در ادامه سلسله نشست های اعضای شورای شهر با خبرنگاران،نشست خبری دکتر حبیب شیری آذر رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی تبریز با خبرنگاران برگزار شد.

عکاس : بهزاد عزیزپور


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :