به گزارش تبریزمن،در ادامه سلسله نشست های اعضای شورای شهر با خبرنگاران، نشست خبری مهندس ایرج شهین باهر، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی تبریز با خبرنگاران برگزار شد.

عکاس : بهزاد عزیزپور

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :