به گزارش تبریزمن،در ادامه سلسله نشست های اعضای شورای شهر با خبرنگاران،نشست خبری خانم دکتر ایران آهور رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی تبریز با خبرنگاران برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :