به گزارش تبریزمن، توحید اخلاقی شامگاه یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره ای به عملکرد راه و شهرسازی استان در بازه زمانی شهریور ماه ۹۳ تا شهریور ماه ۹۴ گفت: هم اکنون طول کل آزادراه ها ۲۲۵ کیلومتر، بزرگراه ها ۴۳۹، راه های اصلی معمولی دوخطه هزار و ۴۸ و طول راه های فرعی آسفالته هزار و ۴۵۴ کیلومتر است که در مجموع سه هزار و ۱۶۶ کیلومتر را شامل می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :