نشست ریاست و مسئولین واحد های مرکز آموزش با فارغ التحصیلان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز برگزار شد.

به گزارش تبریزمن، کلیه فارغ التحصیلان رشته های مختلف تحصیلی با مدیران واحدها و در سالن همایش مرکز در جمعی صمیمی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه مشکلات بعد از دوره فارغ التحصیلی در بازارکار  بررسی  و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظرگردید.

کلیه فارغ التحصیلان رشته های مختلف تحصیلی با مدیران واحدها و در سالن همایش مرکز در جمعی صمیمی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه مشکلات بعد از دوره فارغ التحصیلی در بازارکار  بررسی  و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظرگردید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :