بزودی دوربین های پلاک خوان در مرکز هفتگانه معاینه فنی تبریز نصب وبه بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش تبریزمن، مدیر ستاد مرکزی معاینه فنی خودروبا اعلام این خبر گفت: با توجه به آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، مصوبه هیات محترم وزیران، با اتصال کلیه مراکز معاینه فنی به سامانه سیمفا وبا نصب دروبین های پلاک خوان، پلیس می تواند به صورت نرم افزاری نسبت به اعمال قانون در مورد خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام کند.

مختاری ادامه داد:طی بازدید ونشست اخیر معاینه فنی خودرو با نمایندگان محترم پلیس راهور وفناوری اطلاعات وانجام مراحل پایانی خرید دوربین برابر مشخصات مورد نیاز سیمفا، با نصب وبهره برداری از این سیستم از اطلاعات دوربین ها و دیتابانک معاینه فنی خودروهای فاقد معاینه فنی، توسط پلیس جریمه و اعمال قانون خواهد شد.

وی افزود: با اتصال مراکز هفتگانه معاینه فنی خودرو به سیستم سیمفا به زودی شائبه هایی که در خصوص صدور گواهی معاینه فنی بدون اصالت از بعضی از مراکز وجود دارد، مرتفع خواهد شد وشهروندان نه تنها به خاطر اعمال قانون وجریمه که برای ایمنی وحفظ جان خود وسرنشینان به مراکز معاینه فنی مراجعه خواهند نمود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :