مدیرعامل سازمان زیباسازی از تهیه و نصب تصویر فتوکلاژ عمارت تاریخی شهرداری تبریز در طبقه چهارم ساختمان جدید شهرداری تبریز واقع در بلوار آزادی خبر داد . به گزارش تبریزمن،  مهندس امجدی در مورد این تصویر گفت : این عکس متعلق به عمارت تاریخی شهرداری تبریز است که با ترکیب تصاویر شبانه و روزانه عمارت بصورت برجسته ایجاد شده است و برای تشکیل این تصویر بزرگ از سی و پنج قطعه پازل شده عکس عمارت شهرداری استفاده شده است .


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :