به گزارش تبریزمن، تعداد ۵۰ عدد طرح با موضوع آموزش فرهنگ و ترافیک توسط روابط عمومی و طرح و برنامه سازمان بر روی لایت باکس سطح شهر نصب گردید .


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :