به گزارش تبریزمن، با وجود اینکه در چهار هفته نخست فروردین ۹۴، کیفیت هوای تهران عمدتا در شرایط سالم و حتی پاک بود، اما با ناپایداری جوی گرد و غباری که وارد استان تهران شد، کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار گرفت.

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!

عکس: نفس تهران بُرید!


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :