به گزارش تبریزمن،پل جکسون هنرمند انگلیسی مستقر در  تورنتو نقاشی های فوق العاده دقیق و زیبا با مداد سیاه از حیوانات مختلف و اسکلت بدن انسان و حیوانات طراحی کرده است. وی از سن ۵ سالگی نقاشی را شروع نموده و میگوید که این کاری است که همیشه می خواهم تا آخر عمر انجام دهم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :