با همکاری بین شهرداری منطقه هشت و سازمان آمار و فن آوری شهرداری تبریز نقشه برداری بازار تاریخی تبریز آغاز می گردد.

به گزارش تبریزمن، رضا پاک نهاد مدیر عامل سازمان آمار و فن آوری شهرداری تبریز گفت: مقدم ترین نیاز برنامه ریزی و مدیریت شهری نقشه دقیق و فنی از عرصه های شهری می باشد.

وی در ادامه بر پیچیدگی تهیه نقشه بازار و ضرورت تعاملات سازمانی و هماهنگی های لازم بین دستگاههای مدیریت شهری مثل میراث فرهنگی و…تاکید نموده و از تلاشهای بسیار ارزشمند شهرداری منطقه هشت برای اجرایی شدن این پروژه عظیم و زیز بنایی تقدیر و تشکر نمود.
همچنین مدبر شهردار منطقه ۸ نیز ضمن قدردانی از همکاری سازمان آمار و فن آوری شهرداری تبریز با اشاره به عدم وجود نقشه دقیق و فنی جامع از بازار تاریخی تبریز افزود: این منطقه سعی در ساماندهی و سیستمی نمودن بازار تبریز داشته که امیدواریم با همکاری بین مجموعه ای این امر میسّر گردد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :