نمایشگاهی با تعداد زیادی از اسلحه های شکاری و کمری در لاس وگاس برگزار شد.

به گزارش تبریزمن، نمایشگاهی با بیش از ۶۰ هزار اسلحه جنگی، شکاری و کمری در لاس وگاس آمریکا برگزار شد. این نمایشگاه در سال گذشته با بیش از ۶۷ هزار نفر بازدید کننده تشکیل شد و امسال نیز تقریبا به همین تعداد تاکنون از این نمایشگاه بازدید کرده اند. علی رغم وعده های اوباما برای حل مشکل حمل اسلحه در سطح بالا، برگزاری چنین نمایشگاهی در ایالات متحده آمریکا معترضان زیادی را به دنبال داشت.

در ادامه می توانیدتصاویری از این نمایشگاه را مشاهده نمایید.

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر

نمایشگاه اسلحه های جنگی در آمریکا + تصاویر


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :