باحضور ۱۷ نقاش برجسته کشور، ورکشاپ نقاشان ایرانی در استانبول برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: نقاشان ایرانی در منطقه بیلیک دوزو استانبول از چهارم تا دوازدهم مه ۲۰۱۶ مهمان شهردار بیلیک دوزو بودند و آثاری خلق کردند و در کلکسیون و نمایشگاه شهرداری این منطقه قرار دادند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :