درحاشیه همایش توانمند سازی دبیران سازمانهای مردم نهاد نمایشگاه عکس با موضوع پیشگیری از اعتیاد برگزار شد. 

به گزارش تبریزمن، تقی زاده معاون فرهنگی و امور جوانان با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد موثر ترین قشر در بحث مداخلات اجتماعی هستند که به لحاظ کار داوطلبانه و نیت خیرخواهانه این گروهها از مقبولیت وپذیرش بالایی در جامعه برخوردار هستند و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در این حوزه زمانی امکان پذیر خواهد بود که این نهادهای مدنی با عمق فاجعه و خانمانسوزی این بلیه آشنا شده و نسبت به مسائل اجتماعی خود واقف و با ایده های نو و انگیزه های بالا در جهت حل آنها اقدام نمایند.

وی بحث اعتیاد را اولویت اول پیشگیری در حوزه آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افرود اکثر جرایم اتفاق افتاده به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با مصرف یا توزیع این ماده ارتباط دارند که تلاش همه گیر تنها راه حل مبارزه با بحث مواد مخدر هست که نیازمند مدیریت دلسوزانه و مدیران دلسوز و آگاه به مسائل اجتماعی هست


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :