در شانزدهمین روز از بهار و به دنبال افت دما در آذربایجان‌شرقی به ویژه در تبریز، برف بهار آذربایجان شرقی و به خصوص شهر تبریز را سفیدپوش کرد.

تبریزمن، سرویس عکس: مردم آذربایجان به ویژه تبریز در حالی که تنها شانزده روز از وداعشان با فصل زمستان و سلامشان به فصل بهار نگذشته بود دوباره به خزان لامی سرد کردند؛ گویا در این موسم شکوفایی و خیزش فصل زمستان از رفتنش پشیمان شد و در فصل بهار، بارش برف بهاری که چیزی از برف‌های سنگین زمستان نداشت همه را غافلگیر کرد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :