به گزارش تبریزمن، برنامه این هفته موج فوتبال از ساعت ۲۳:۴۵ با اجرای میلاد وطن پرست روی آنتن شبکه سهند رفت تا آخرین وضعیت فوتبال و فوتسال آذربایجان را بررسی کند.

در مورد دلایل نتایج ضعیف تراکتور هم بیش از ۸۰ درصد بینندگان برنامه که چیزی در حدود ۵ هزار نفر بودند به ضعف در مدریت رای دادند تا معلوم شود همه از رسانه ها تا هواداران پی به ضعف آقای مدیرعامل غیر فوتبالی تیم برده اند.

البته در این بین، ۶۰۰ نفر از مخاطبان برنامه به گزینه کادر فنی، ۳۰۰ نفر به گزینه ” عدم هماهنگی بازیکنان ” و ۶۶ نفر نیز به گزینه چهارم ” عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه ” رأی داده بودند.

Untitled


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :