به گزارش تبریزمن، لی‌لی، محمدعلی و حنا، سه نوه ی پسری زنده یاد محمدعلی فردین که این روزها بخاطر شباهت به پدربزرگ محبوبشان حسابی چهره شده اند.

167686_834


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :