وزیر اطلاعات ایران بااشاره به کودتا در ترکیه گفت نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در حد ضرورت به حال آماده باش درآمده اند و مرزها در کنترل کامل است.

به گزارش تبریزمن، سید محمود علوی گفت: نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در حد ضرورت به حال آماده باش درآمده اند و مرزها در کنترل کامل است.

وزیر اطلاعات افزود: برای ترکیه آرزوی امنیت و ثبات می کنیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :