به گزارش تبریزمن، وانت نیسان آبی که از گذشته های دور همچنان در حال تولید در کشور است و نیسانی که هم اکنون در دنیا تولید می شود.

نیسان آبی که مامی شناسیم و نیسانی که در دنیا تولید می شود (عکس)
نیسان آبی که مامی شناسیم و نیسانی که در دنیا تولید می شود (عکس)
نیسان آبی که مامی شناسیم و نیسانی که در دنیا تولید می شود (عکس)
نیسان آبی که مامی شناسیم و نیسانی که در دنیا تولید می شود (عکس)

 


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :