به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور، به برتری تیم پرسپولیس در حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفری هواداران این تیم در استادیوم آزادی اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/20


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/20


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/20


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/20


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/20


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/20


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/20


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/20


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :