به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز استان به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات مقامات استانی در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی استان آذربایجان شرقی اختصاص داشت

1934253 1934254 1934255 1934256 1934464


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :