به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز استان به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات مقامات استانی در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی استان آذربایجان شرقی اختصاص داشت

1938429 [1600x1200]
1938431 [1600x1200] 1938432 [1600x1200] 1938433 [1600x1200] 1938434 [1600x1200] 1938435 [1600x1200] 1938600 [1600x1200] 1938701 [1600x1200]

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :