به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز استان به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات مقامات استانی در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی استان آذربایجان شرقی اختصاص داشت

1939490 1939491 1939492 1939493 1939494


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :