به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز استان به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات مقامات استانی در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی استان آذربایجان شرقی اختصاص داشت.

1941770 1941768 1941772 1941773 1941774


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :