به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی روزنامه های امروز به مسایل روز استان و کشور اختصاص یافته بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :